Monday, October 8, 2012

Bản đồ tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh ở Đông Nam Bộ, Việt Nam. Phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia; phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước; phía Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Theo kết quả điều tra dân số ngày 01 tháng 04 năm 2009, dân số tỉnh Tây Ninh là 1.066.402 người.


Lịch Sử

Công cuộc khẩn hoang và khai thác vùng đất Tây Ninh của người nông dân Việt Nam thuộc các thành phần dân tộc khác nhau đã diễn ra liên tục suốt 300 năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau trong điều kiện chính trị, xã hội khác nhau. Mỗi giai đoạn lịch sử, bộ máy chính quyền đều có những biện pháp để đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang.
Tuy nhiên trong suốt lịch sử khẩn hoang và khai thác nông nghiệp tại Tây Ninh từ đầu tới cuối thời thuộc Pháp vẫn chưa có một cách thức hay biện pháp nào thay thế được sức lao động của người nông dân. Mặc dù vậy, nhờ công phá của người dân nên diện tích canh tác, khối lượng nông sản ở Tây Ninh cũng không ngừng gia tăng. Tuy không phải là độc canh cây lúa, nhưng sản lượng lúa ở Tây Ninh năm 1944 đã lên đến 37.600 tấn, bình quân đầu người đạt 256 kg. Thế nhưng trong thực tế người dân Tây Ninh trước đây thường lâm vào cảnh túng đói, đặc biệt là đời sống của công nhân cao su, vì lợi lộc làm ra phần lớn đều lọt vào tay giới chủ. Cho nên nhiều cuộc đấu tranh tự phát của công nhân đã nổ ra.
Do có vị trí quan trọng (biên giới dài với Campuchia, có rừng rộng, núi cao, đường sông đường bộ thuận tiện, là cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đường liên lạc ra vào thuận tiện) nên trong quá trình hình thành và phát triển của tỉnh cũng là đối đầu quyết liệt chống ngoại xâm. Thời kỳ đầu thành lập tỉnh, nhiều nhà yêu nước đã đến Tây Ninh cùng dân chúng địa phương, kiên quyết chống ngoại xâm. Khi quân Pháp tiến chiếm đất Tây Ninh, không chấp nhận hiệp ước đầu hàng của triều đình Huế, dân chúng địa phương đã cùng với Khâm Tấn Tường, Trương Quyền, PuKămpô, Lãnh Binh Tòng, Lãnh Binh Két,...kháng chiến chống Pháp.
Sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công, cùng với thắng lợi chung của cả nước, quân dân Tây Ninh cũng đã giành được chính quyền vào đêm 25 tháng 8 năm 1945. Nhưng sau đó không bao lâu thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh tái chiếm Việt Nam. Ngày 8 tháng 11 năm 1945 tại Suối Sâu (huyện Trảng Bàng) đã vang lên những tiếng súng mở đầu cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp và chống Mỹ trên đất Tây Ninh.
Sau năm 1975, nhân dân Tây Ninh bắt tay xây dựng cuộc sống mới.

Hành chính

Tây Ninh bao gồm 1 thị xã và 8 huyện:
 • Thị xã Tây Ninh: 5 phường và 5 xã
 • Huyện Tân Biên: 1 thị trấn và 9 xã
 • Huyện Tân Châu: 1 thị trấn và 11 xã
 • Huyện Dương Minh Châu: 1 thị trấn và 10 xã
 • Huyện Châu Thành: 1 thị trấn và 14 xã
 • Huyện Hòa Thành: 1 thị trấn và 7 xã
 • Huyện Bến Cầu: 1 thị trấn và 8 xã
 • Huyện Gò Dầu: 1 thị trấn và 8 xã
 • Huyện Trảng Bàng: 1 thị trấn và 10 xã
Tỉnh Tây Ninh có 95 đơn vị cấp xã gồm 5 phường, 8 thị trấn và 82 xã

Biển số xe

 • Thị xã Tây Ninh: 70-B1 XXX.XX
 • Huyện Tân Biên: 70-D1 XXX.XX
 • Huyện Tân Châu:70-K1 XXX.XX
 • Huyện Dương Minh Châu: 70-E1 XXX.XX
 • Huyện Châu Thành: 70-C1 XXX.XX
 • Huyện Hòa Thành: 70-G1 XXX.XX
 • Huyện Bến Cầu: 70-H1 XXX.XX
 • Huyện Gò Dầu: 70-F1 XXX.XX
 • Huyện Trảng Bàng: 70-L1 XXX.XX

Kinh tế

Trong 7 năm 2001-2007, nền kinh tế của Tây Ninh liên tục phát triển.Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP giá cố định 1994) năm 2002 tăng 11,2% so với năm 2001; năm 2003 tăng 18,4% so với năm 2002; năm 2004 tăng 13,8% so với năm 2003; năm 2005 tăng 16,3% so với năm 2004; năm 2006 tăng 17,87% so với năm 2005; năm 2007 tăng 17% so với năm 2006, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng: theo hướng tăng dần tỉ trọng của công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GDP. Tỷ trọng trong GDP của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp, xây dựng – dịch vụ trong các năm như sau :
Năm 2001: 47,2% - 20,5% - 32,3%
Năm 2002: 47,2% - 21,0% - 31,8%
Năm 2003: 42,4% - 25,4% - 32,2%
Năm 2004: 40,45% - 25,11% - 34,44% .
Năm 2005: 38,25% - 25,14% - 36,61%
Năm 2006: 35,12% - 25,62% - 39,25%
Năm 2007: 32,19% - 26,33% - 41,48%
Tây Ninh là một trong 15 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã tự cân đối được ngân sách và thực hiện nghĩa vụ với Trung ương.
Phương hướng phát triển của Tây Ninh trong thời gian tới gắn liền với phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong những vùng kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và giữ vai trò quyết định đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của cả nước .
Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
- Đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu vùng, cơ cấu ngành, lĩnh vực, tập trung khai thác lợi thế so sánh, thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững.
- Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư (tăng cường huy động nguồn vốn trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài), khai thác các lợi thế, đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng trong tỉnh:
+ Các huyện phía Nam tỉnh (Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu) theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và các dịch vụ dọc theo đường Xuyên Á.
+ Các huyện phía Bắc (Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu) tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ổnn định vùng nguyên liệu cây công nghiệp cho các nhà máy chế biến và thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn trên cơ sở khai thác tốt lợi thế cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và Nhà máy xi măng
+ Đối với thị xã Tây Ninh , Hòa Thành phát triển nhanh và nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại du lịch ,dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, tập trung chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Phấn đấu đến 2010, tỷ trọng trong GDP của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ là 28 -32 - 40; GDP bình quân đầu người 1.000 USD, phấn đấu đến năm 2020 Tây Ninh trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững.

Văn hóa

Kiến trúc Chàm, nền văn minh Chàm và dân tộc Khmer được đánh giá cao như là một xã hội văn minh sớm xuất hiện ở miền Nam Việt Nam.

Du lịch

Tây Ninh nổi tiếng với những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Núi Bà Đen cao 986m là nơi có nhiều truyền thuyết nổi tiếng, ở đây có một bảo tàng được xây dựng trong động Kim Quang và một ngôi chùa cùng tên rất nổi tiếng. Tây Ninh là thánh địa của đạo Cao Đài với Tòa Thánh Tây Ninh nguy nga, tráng lệ. Ngoài ra còn có đạo Phật, đạo Kitô và nhiều đạo khác. Tây Ninh là thủ đô kháng chiến, nơi đóng Trung ương Cục miền Nam trong những năm chống Mỹ, giành độc lập dân tộc. Tây Ninh còn là nơi có hồ thủy lợi nhân tạo từng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, Đó là hồ Dầu Tiếng.

Tôn Giáo

 • Đạo Cao Đài:
Ðạo Cao Ðài ra đời vào năm 1926 ở Tây Ninh. Toà Thánh Tây Ninh được xây dựng tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm thị xã Tây Ninh 5 km về phía Đông Nam và cạnh phường Hiệp Ninh (thị xã Tây Ninh). Tòa Thánh Tây Ninh là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, được bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 1926. Biểu tượng của đạo Cao Ðài là Thiên Nhãn. Ngoài việc thờ Thiên Nhãn, đạo Cao Ðài còn thờ nhiều vị khác.
Toà Thánh toạ lạc trong một khuôn viên rộng khoảng 12 km². Nổi bật trong quần thể kiến trúc là Đền Thánh, với những đặc trưng tiêu biểu cho kiến trúc đền, chùa của tôn giáo Cao Đài. Công trình thể hiện sự hài hoà giữa mỹ thuật kiến trúc Á Đông và Phương Tây. Với các vòm mái và hoa văn trang trí khéo léo, tinh xảo thể hiện tinh thần Tam giáo.
Tại đây còn có một số kiến trúc khác nằm trong quần thể như cổng Chánh môn, các tháp mộ, Đền thờ Phật Mẫu. Ðặc biệt là Bá huê viên với nhiều cây cảnh, nhiều loại hoa và cỏ lạ. Lễ hội lớn nhất hàng năm diễn ra nơi đây là vía Ðức Chí Tôn (ngày 9 tháng Giêng âm lịch). Lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc và cuốn hút hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước hội tụ. Du khách có dịp đi chợ Long Hoa, ngôi chợ lớn nhất Tây Ninh và miền Đông Nam Bộ, do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vị lãnh đạo tối cao của đạo Cao Đài xây dựng năm 1947 dùng làm nơi buôn bán cho tín đồ Cao Đài. Tại đây, có bán đủ các thực phẩm chay phong phú, đa dạng.
 • Phật giáo:
Vốn có từ lâu đời ở Tây Ninh với đầy đủ các hệ phái. Cơ bản là Nam tông và Bắc Tông. Các Chùa nổi tiếng như: Chùa Phước Thành, Chùa Núi Cậu, Chùa Bà (Núi Bà), Chùa Cẩm Phong, Chùa Bửu Sơn.. Hệ Ni giới cũng phát triển khá mạnh ở Tây Ninh với các thiền viện. Nổi tiếng nhất trong cả nước là Chùa Am, một hệ phái tu tập do người Tây Ninh sáng lập.
 • Ki-tô giáo:
Ki-tô giáo bao gồm Công giáo và Tin lành phát triển mạnh ở Tây Ninh. Ở đây có các nhà thờ nổi tiếng như Nhà thờ Tha la ở Trảng Bàng, nhà thờ Phong Cốc ở Châu Thành

Ẩm thực

Tây Ninh nổi tiếng với các loại đặc sản sau đây:
 • Bánh Tráng phơi sương: Lọai đặc sản này ngày nay đã được sản xuất ở nhiều địa phương trong tỉnh và được sản xuất công nghiệp, nhưng nó vẫn gắn liền với địa danh Trảng Bàng. Trước năm 1980, Bánh Tráng Trảng Bàng được sản xuất từ củ sắn (khoai mì). Nhưng ngày nay thì chỉ được sản xuất từ lúa gạo. Để làm ra Bánh Tráng phơi sương phải qua nhiều công đoạn khá công phu và cầu kỳ.
 • Bánh Canh thịt heo: Bánh Canh Trảng Bàng là một lọai thức ăn nổi tiếng của Tây Ninh có từ rất lâu đời. Nó đã trở thành một sản phẩm du lịch, một điểm dừng chân thân thuộc đối với khách du lịch.
 • Muối tôm: là một đặc sản rất nổi tiếng của Tây Ninh.
 • Mãng cầu Bà Đen (trái na): được trồng tại khu vực gần núi Bà Đen của Tây Ninh. Cùng với việc chọn thời vụ canh tác, xử lý ra hoa vào các tháng khác nhau mà trái mãng cầu có quanh năm. Ngay cả các tháng 3-4-5, sản lượng cũng đạt gần 1.000 tấn/tháng. Tỉnh Tây Ninh đã tiến hành đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ về bảo hộ địa danh dưới hình thức chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm mãng cầu được trồng ở khu vực núi Bà Đen và vùng phụ cận núi Bà.

Giáo dục

Hệ thống phòng giáo dục

Có 9 phòng giáo dục tương ứng với 9 huyện thị.Nổi bậc nhất là Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh. Trụ sở đặ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho tỉnh nhà trong những năm quan. Phần lớn những nhân vật có tiếng đều xuất thân từ ngôi trường này

Hệ thống trường học, trung tâm giáo dục

 • Khối Bổ túc văn hoá: Trường Bổ túc văn hoá Tỉnh Tây Ninh và Trường Bổ túc văn hoá Hoà Thành.
 • Khối giáo dục thường xuyên: gồm 9 đơn vị tương ứng với 9 huyện thị.
 • Khối trung học phổ thông (dân lập): Trường PTTH DL Tây Ninh
 • Khối trung học phổ thông (bán công): có 10 đơn vị
 • Khối trung học phổ thông (công lập): có 17 đơn vị
 • Khối dạy nghề: Trường dạy trẻ khuyết tật Tây Ninh
 • Khối Trung học Chuyên nghiệp: Trường Trung học Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh, Trường trung cấp y tế tây ninh.
 • Khối Cao Đẳng: Trường Cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh
 • Khối Đại học: đã được Chính phủ phê chuẩn xây dựng trường Đại học Khai Minh, Đại học Đông Dương nhưng chưa thấy triển khai
 • Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Công Ty sách - Thiết bị - xây dựng trường học

Y tế

Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:
 • Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
 • Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Tây Ninh
 • Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
 • Bệnh viện Lao và Bệnh phổi còn gọi bệnh viện A 2(trong đó có chức năng phòng và chống Lao)
 • Bệnh viện Tâm thần (thành lập mới vào năm 2010, trong đó có chức năng phòng, chống bệnh tâm thần)
Lĩnh vực y tế dự phòng:
 • Trung tâm Phòng, chống Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực chuyên ngành:
 • Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
 • Trung tâm Nội tiết tỉnh Tây Ninh (thành lập mới vào năm 2010)
 • Trung tâm Giám định pháp Y (thành lập mới vào năm 2010)
Lĩnh vự y học tư nhân:
 • Bệnh viện Cao Văn Chí
 • Bệnh viện Bác sỹ Tùng
 • Hàng trăm phòng khám tư nhân khác.
Lĩnh vực đào tạo: Hiện nay Tây Ninh chỉ có một trường đào tạo là Trường Trung cấp y tế tỉnh Tây Ninh.

Khu kinh tế - Khu chế xuất - Khu công nghiệp

Khu Kinh Tế

Có 2 Khu Kinh Tế:
 • Khu Kinh Tế Mộc Bài:
Đây là Khu kinh tế cửa khẩu với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và hai cửa khẩu phụ Phước Chỉ và Long Thuận phục vụ cho các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam, Campuchia và một số nước trong khối ASEAN; là trung tâm thương mại, du lịch và đầu mối giao thông trong nước và quốc tế;trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng của tỉnh Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ; và có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Theo quy hoạch, phạm vi lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh, thị trấn Bến Cầu thuộc huyện Bến Cầu, các xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng với diện tích 21.284 ha. Dự báo đến năm 2020 dân số toàn khu khoảng 100.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 60.000 người, dân số nông thôn khoảng 40.000 người. Dự báo đất xây dựng Khu kinh tế đến năm 2020 khoảng 2.976ha. Theo định hướng phát triển không gian, hệ thống đô thị gồm thị trấn Bến Cầu và khu dịch vụ thương mại cửa khẩu Mộc Bài kết nối với nhau qua trục trung tâm đô thị Bắc Nam (trên trục đường tỉnh lộ 786), gồm đô thị cửa khẩu Mộc Bài phát triển theo quốc lộ 22 về phía Đông và Tây với diện tích khoảng 7.400 ha; thị trấn Bến Cầu phát triển ra trung tâm xã Lợi Thuận, gắn kết với các tuyến đường giao thông đối ngoại có quy mô 181ha; các khu dân cư nông thôn tập trung tại trung tâm các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ và tại 2 khu vực cửa khẩu phụ Long Thuận và Phước Chỉ, có diện tích khoảng 305 ha. Cửa khẩu chính Mộc Bài có diện tích khoảng 5 ha, bố trí các cơ quan quản lý như: Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch quốc tế và các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, cửa hàng miễn thuế.
Khu thương mại dịch vụ có diện tích 250 ha gồm: Chợ đường biên, kho ngoại quan, khu dịch vụ thương mại quốc tế, khu quản lý hành chính và dịch vụ cửa khẩu, khu dịch vụthương mại quốc tế, khu quản lý hành chính và dịch vụ cửa khẩu được bố trí phía Tây Bắc gần cửa khẩu đường Xuyên Á và đường 75A; khu thương mại dịch vụ tổng hợp bố trí thành cụm siêu thị kinh doanh tổng hợp nằm ở phía Nam, khu dịch vụ vui chơi giải trí bố trí phía Đông Nam. Sân gôn có diện tích 120 ha được bố trí xây dựng tại phía Tây Nam, giáp với biên giới Campuchia. Khu thương mại công nghiệp khoảng 633ha, gồm khu thương mại công nghiệp số 1 có quy mô 205ha bố trí phía Đông Bắc; khu thương mại công nghiệp số 2 khoảng 328 ha bố trí phía Tây Bắc và khu thương mại công nghiệpsố 3 khoảng 100 ha bố trí phía Tây Nam. Ngoài ra, còn có một khu công nghiệp tập trung 300 ha được bố trí dọc sông Vàm Cỏ Đông. Khu kinh tế Mộc Bài còn được xây dựng một khu du lịch sinh thái khoảng 600 ha nằm ở phía Nam quốc lộ 22 thuộc xã An Thạch, huyện Bến Cầu. Về quy hoạch giao thông, phát triển đường bộ cao tốc TP.HCM – Mộc Bài dọc theo đường Xuyên Á khoảng 3 km về phía Bắc và được nối vào đường Xuyên Á qua cửa khẩu tại vị trí nằm phía Đông đô thị cửa khẩu Mộc Bài thuộc xã An Thạch có lộ giới 68m; đường Xuyên Á hiện hữu sẽ có lộ giới 70 m, đường tỉnh lộ 786 theo hướng Bắc Nam từ Châu Thành về Long An, đoạn qua đô thị cửa khẩu Mộc Bài có lộ giới 60,5 m; không qua đô thị 31 m.
 • Khu Kinh Tế Xa Mat:
Cửa khẩu Xa Mát là cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh trong việc phát triển giao lưu thương mại, có vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế hướng ngoại, sau này trở thành trung tâm giao dịch thương mại quốc tế. Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được thành lập theo Quyết định số 186/2003/QĐ-TTg ngày 11/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 02 xã Tân Lập và Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được áp dụng các chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh là khu vực gồm có 4 cửa khẩu, trong đó cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Xa Mát và các cửa khẩu phụ là: Tân Phú, Cây Gõ, Chàng Riệc. Trong Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát quy hoạch xây dựng Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát: Là một đô thị hiện đại, kết hợp kỹ thuật công nghệ tiên tiến mang tính đặc trưng của một vùng để tạo nên một thành phố có bản sắc riêng, phát triển bền vững. Là một thành phố với cơ sở hạ tầng hiện đại hấp dẫn đầu tư tại Đông Nam Á, cung cấp một môi trường làm việc, cư trú, giải trí chất lượng cao và đồng thời là hạt nhân để phát triển các điểm dân cư dọc theo biên giới. Là trung tâm và động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp… của Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát. Quy hoạch xây dựng khu đô thị cửa khẩu Xa Mát trở thành trung tâm kinh tế văn hoá, khoa học kỹ thuật quan trọng của tỉnh Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng. Khu Đô thị cửa khẩu Xa Mát là đầu mối giao thông đường bộ giữa Việt Nam với Campuchia, các nước ASEAN, các nước Bắc Trung Á và quốc tế. Phạm vi lập quy hoạch khu đô thị giai đoạn đầu: Khu vực lập quy hoạch nằm sát biên giới Việt Nam –Campuchia thuộc xã Tân Lập huyện Tân Biên - Tỉnh Tây Ninh với quy mô: 728 ha, được xác định như sau: - Phía Bắc và phía Tây giáp biên giới Campuchia; - Phía Đông và phía Nam giáp đất trồng cây công nghiệp. Dân số và phân bố dân cư đô thị: Dự kiến dân số đô thị đến năm 2010 khoảng 10.000 dân, năm 2020 khoảng 20.000 dân. Trong đó dân số nội thị khoảng 15.000 người, khách vãng lai 5.000 người. Định hướng phát triển không gian đô thị: Trong giai đoạn đầu, khu đô thị phát triển chủ yếu ở khu vực cửa khẩu biên giới và trãi dài hai bên trục quốc lộ 22B, hình thành phát triển những khu vực thương mại, dịch vụ... Sau đó Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát sẽ mở rộng về hai phía Đông - Tây đến năm 2020. Về lâu dài khu đô thị phát triển hai bên trục quốc lộ 22B về phía .

Khu Công Nghiệp

Hiện nay có 11 Khu công nghiệp:
 • Khu Công nghiệp Trảng Bàng (Trảng Bàng)
 • Khu Công nghiệp Dịch vụ Bourbon An Hoà (Vườn Công nghiệp An Hoà)(Trảng Bàng)
 • Khu Công nghiệp Trâm Vàng (Gò Dầu)
 • Khu Công nghiệp Bàu Hai Năm'(Trảng Bàng)'
 • Khu công nghiệp Bàu Đồn (Gò Dầu)
 • Khu Công nghiệp Gia Bình (Trảng Bàng)
 • Khu Công nghiệp Bàu Rong (Trảng Bàng)
 • Khu Công nghiệp Phước Đông (Gò Dầu)
 • Khu Công Nghiệp Hiệp Thạnh (Gò Dầu)
 • Khu công nghiệp Thạnh Đức (Gò Dầu)
 • Khu Công nghiệp Bến Kéo (Hoà Thành)
 • Khu Công nghiệp Bời Lời (Trảng Bàng)

Khu Chế Xuất

Hiện nay có 1 Khu chế xuất:
 • Khu Chế Xuất Linh Trung 3 (Trảng Bàng)

Cụm Công Nghiệp

Hiện nay có 15 Cụm công nghiệp:
 • Cụm công nghiệp Cửa khẩu Mộc Bài (Trảng Bàng và Bến Cầu)
 • Cụm công nghiệp Tân Hội (Tân Châu)
 • Cụm công nghiệp Cơ Khí (Tân Châu)
 • Cụm công nghiệp Cửa khẩu Xa Mat (Tân Biên)
 • Cụm công nghiệp Suối Cạn (Tân Biên)
 • Cụm công nghiệp Tân Phú (Tân Châu)
 • Cụm công nghiệp Thanh Xuân (Tân Biên)
 • Cụm công nghiệp Thạnh Tân (Thị xã Tây Ninh)
 • Cụm công nghiệp Tân Binh (Thị xã tây Ninh)
 • Cụm công nghiệp Bình Minh (Thị xã Tây Ninh)
 • Cụm công nghiệp Thanh Điền (Châu Thành)
 • Cụm công nghiệp Chà Là (Dương Minh Châu)
 • Cụm công nghiệp Bến Củi (Dương Minh Châu)
 • Cụm Công nghiệp Long Chữ (Bến Cầu)
 • Cụm Công nghiệp Tiên Thuận (Bến Cầu)
 • Cụm công nghiệp Trâm Vàng (Gò Dầu)

Khu đô thị

 • Đô thị nâng cấp vùng: Thị trấn Trảng Bàng (Trảng Bàng); Xã Tân Hoà (Tân Châu)
 • Đô thị mới: Gồm có Khu Đô thị Cửa khẩu Xa Mat (Tân Biên); Khu Đô Thị Tân Hưng (Tân Châu); Khu Đô thị Chà Là (Dương Minh Châu); Khu Đô thị của Khẩu Mộc Bài (Trảng Bàng & Bến Cầu)

1 comment:

 1. Cám ơn bạn đã chia sẽ thông tin rất hay
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  Nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho bạn và gia đình
  https://www.facebook.com/pages/SAO-MAI-Boutique-Villas
  Keywords: nha hang hai san tuoi song o vung tau
  Keywords: nhà hàng hải sản tươi sống ở vũng tàu

  ReplyDelete

http://asiafriendfinder.asia